Tog ranog jutra, Toma Li iz Južne Koreje, star 42 godine, oženjen, troje dece, nije mogao da spava. Krenuo je stazicama Platana u jutarnju šetnju. Nije ni slutio šta će mu se dogoditi u narednih par minuta. Zastao je kod crkvice koja se nalazi na jednoj od najvisočijih tačaka Platana. Nije mogao da veruje svojim očima da je svedok prizora koji sanjamo u najlepšim snovima. Toma Li je upravo imao bliski susret  sa fruškogorskim Bambijem. 🙂