Od Platana skrenuo sam levo makadamskim putem nekih stotinjak metara, posle čega se najednom pojavio asfalt. Nastavio sam još oko 300 metara do prve raskrsnice, na kojoj sam opet skrenuo levo. Desno je put za Lazin vir. Pešačio sam uzbrdo još oko 600 metara i stigao do hotela Fruške terme, produžio sam dalje do Etno naselja Vrdnička kula. Ni tu se nisam zadržavao nego sam krenuo putem koji podseća na kaldrmu. Ubrzo sam stigao do putokaza za Vrdničku kulu. Posle 500 metara sam stigao do cilja.

Prema nekim podacima, Vrdničku kulu izgradio je rimski vladar Probus 287. godine, a njena svrha bila je odbrana grada Sirmijuma, današnje Sremske Mitrovice.

U izvorima se prvi put pominje 1315. godine, kao jedan od poseda episkopa Dimitrija.

Danas kula propada. Restauracija traje već godinama. Moj deda poznaje izvođače radova i oni su mu rekli da investitor nema para.

Mali sam da to razumem, ali mislim da je šteta kada vidim u kakvom je stanju ovaj istorijski spomenik sa neverovatnim pogledom na Srem.

Ovo je bila za mene hajking sitnica od ukupno oko 4,5 km. Vratio sam se pomalo tužan, ali pošto su radovi na restauraciji u toku, možda će čike ipak spasiti kulu.