Pešački izlet Vrdnička kula: Od Platana skrenuo sam levo. Pešačio sam oko 300 metara do prve raskrsnice, na kojoj sam opet skrenuo levo. Desno je put za Lazin vir. Pešačio sam uzbrdo još oko 600 metara i stigao do hotela Fruške terme, produžio sam dalje do Etno naselja Vrdnička kula. Ni tu se nisam zadržavao nego sam krenuo putem koji podseća na kaldrmu. Ubrzo sam stigao do putokaza za Vrdničku kulu. Posle 500 metara sam stigao do cilja. Ona, stara i veličanstvena Vrdnička kula.

 

Vrdnička kula brvnare platan

 

Prema nekim podacima, Vrdničku kulu izgradio je rimski vladar Probus 287. godine, a njena svrha bila je odbrana grada Sirmijuma, današnje Sremske Mitrovice koja se sa Vrdničke kule vidi za lepa vremena.

 

Vrdnička kula brvnare platan

 

U izvorima se Vrdnička kula prvi put pominje 1315. godine, kao jedan od poseda episkopa Dimitrija.

 

Vrdnička kula brvnare platan

 

Danas Vrdnička kula propada. Restauracija traje već godinama i nikako da se završi. Moj deda poznaje izvođače radova i oni su mu rekli da investitor nema para.

 

Vrdnička kula brvnare platan

 

Mali sam da to razumem, ali mislim da je šteta kada vidim u kakvom je stanju ovaj istorijski spomenik sa neverovatnim pogledom na Srem. Žao mi je Vrdničke kule. 🙁

 

Vrdnička kula brvnare platan

 

Ovo je bila za mene pešačka sitnica od ukupno oko 4,5 km. Vratio sam se pomalo tužan, ali pošto su radovi na restauraciji u toku, možda će čike ipak spasiti Vrdničku kulu, a mi se vidimo na novom pešačenju.