Daleke 1828.godine rođena je Milica, par meseci posle nje rođen je i Lav. Milica je odrastala u Vrdniku a Lav u Jasnoj poljani. Iako ih je razdvajalo više od 2,000 kilometara oboje su imeli srce koje je kucalo kao jedno,  za prirodu, ljude i ljubav. Lav je u svom domu napisao svoja najlepša dela, a Milica najlepše pesme i crtice. I jedno i drugo su bili za života obožavani, cenjeni i voljeni. Svi koji su ih poznavali ili čitali njihove rukopise, divili su im se.

Lav je umro na železničkoj stanici razočaran i rezigniran, a Milica razočarana i rezignirana na Beogradskom pločniku.

Danas na Jasnoj poljani postoji memorijalni centar posvećen Lavu Tolstoju, koji je pod zaštitom države uz stalno prisustvo  Ruska garda.

A Milica Stojadinović? I da li ste uopšte čuli za prvu srpsku književnicu? Ako niste, nemojte osećati krivicu, krivica je na svima nama.