Danas ću vas voditi do jednog starog i lepog izvora. Pre toga da vas pitam da li znate ko je Milica Stojadinović? Iskreno se nadam da znate. Ipak za svaki slučaj ću vas podsetiti. Milica je jedna od prvih i najnadarenijih srpskih pesnikinja, rođena ovde u Vrdniku. Velika je to čast za Vrdnik. Jednu od svojih najlepših pesama napisala je na potoku koji ću danas posetiti idući ka pomenutom izvoru. Da li znate kako se zove taj izvor? Pa logično, trebao bi da se zove “Miličin izvor”. Danas idem da proverim kako se zaista zove taj na daleko poznati izvor.

Danas sam prešao preko 15 km ali ova priča je samo o ruti do misterioznog izvora. Krenuo sam sa Platana . Popeo sam se do terena za badminton i tu izašao sa imanja kroz kapiju koja se nalazi na kraju terena. Krenuo sam desno i probijao se kroz gustu šumu sa puno rastinja.

Na jednom mestu sam ostavio strelicu za buduće hajkere da znaju kojim putem poći.

Idući dalje naišao sam na pravi šok. Koliko smeća u dubokoj šumi! Na početku bloga rekoh da vi odrasli ste samo pozajmili prirodu od nas, vaše dece. I šta ćete nam vratiti?

Idući dalje naišao sam na deblo koje mi je preprečilo put. Nekako sam prošao i ugledao novu stazu koja je vodila na dole.

Cilj je da idem levo i dole, kako bih sišao na asfaltni put koji trebam preći da bih nastavio prema izvoru. Ali tek tada je počela avantura. Strmina je bila preoštra čak i za mene, a za moju mamu nesavladiva. 🙂

 

Napokon sam nekako savladao strminu i naišao na znak na drvetu na kom piše “Lovište”.

Tu sam prešao asfaltni put i odmah uočio isušeno korito potoka pored kog je Milica napisala svoje najlepše pesme. Nastavio sam hodati i koritom potoka i stazom koja je sigurno prelepa za šetnju u proletnjim mesecima.

Stvarno je prelepo, znam da sam blizu izvora. Uzbuđen sam da vidim mesto gde je možda i Milica svraćala.

I konačno sam stigao do izvora. Vidim da je star i zapušten. Iznad izvora ugledah i nešto kao spomen ploču. Kada sam pročitao šta piše na spomen ploči, zažalio sam što sam naučio čitati.

Dragi moji Vrdničani, kako ste se samo dosetili da na mestu na kom je stvarala vaša najpoznatija sugrađanka, napišete ovako nešto. Ne mogu stvarno ovo više da gledam i neću se vraćati na Platan. Moram da se dobro izduvam posle ovoga, idem dalje…ali za mene je ovo od sada “MILIČIN IZVOR”.

Svud tišina, samo potok
Kroz travicu što žubori,
Ispod tamni senki drva
Sa šuštanjem lisća zbori.

Srce! tu je mesto za te,
Ne razumu tebe ljudi;
Tvoja topla k rodu pjesna
Samo zlobu sveta budi.

Slušaj kako potok teče,
Pogle’ kako nebo blista!
Amo srce, nisu za svet
Ova tvoja čuvstva čista.

Ranl Platan Vrdnik Fruška Gora

Milica Stojadinović Srpkinja (1828-1878)